ƯU ĐIỂM GPS RTK COMNAV T300

ƯU ĐIỂM GPS RTK COMNAV T300

Tính năng đo động thời gian thực RTK bằng SIM điện thoại GMS thông thường qua kết nối 4G giữa trạm Base và Rover với bất cứ nơi nào (có sóng điện …

RTK là gì Các phương pháp đo RTK

RTK là gì Các phương pháp đo RTK

RTK là gì? RTK là viết tắt của Real-Time Kinematic ( Đo động thời gian thực). Một phương pháp đo động xử lý tức thời trên nguyên tắc sử dụng một trạm …

TRẠM CORS ĐƠN LÀ GÌ

TRẠM CORS ĐƠN LÀ GÌ

Khái niệm Trạm CORS (Continuosly Operation Reference Station) đơn là một trạm CORS hoạt động liên tục, giống như hệ thống RTK, chỉ khác là trạm …