Các kỹ thuật đo GPS động

Các kỹ thuật đo GPS động

Đo động dừng và đi (Stop And Go): Là kỹ thuật đo mà máy tại trạm Rover dừng lại tại các điểm cần xác định để thu tín hiệu khoảng vài giây đến vài …