Các kỹ thuật đo GPS động

Các kỹ thuật đo GPS động

Đo động dừng và đi (Stop And Go): Là kỹ thuật đo mà máy tại trạm Rover dừng lại tại các điểm cần xác định để thu tín hiệu khoảng vài giây đến vài …

Các nguồn sai số

Các nguồn sai số

Các nguồn sai số ảnh hưởng đến máy thu Sai số của đồng hồ (satellite clock) Đây là sai số của đồng hồ trên vệ tinh (đồng hồ …

CÁCH DÙNG MÁY GPS RTK CHCNav (i50, i73, i90)

CÁCH DÙNG MÁY GPS RTK CHCNav (i50, i73, i90)

(Cách kết nối Cors (Cục/tư nhân), Cách đo đạc, trút số liệu và Các lỗi thường gặp) Máy GPS RKT CHCNav là dòng máy đo RTK có số lượng người dùng đông …